VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Vitajte na webstránke www.sk.malinia.shop, spravovanej spoločnosťou Stenik Digital LLC (ďalej aj: „Stenik Digital“, „Malinia“, „my“, „nami/nás“, „náš“). Táto webová stránka bola vytvorená s cieľom informovať verejnosť o našej spoločnosti a jej službách. Prosíme vás, aby ste ako návštevník našej webstránky, rešpektovali všetky nižšie uvedené podmienky. Prehliadaním alebo používaním tejto webstránky potvrdzujete, že ste si prečítali uvedené zmluvné podmienky, že im rozumiete a že s nimi súhlasíte a plne ich rešpektujete.

Majiteľ webstránky sa s náležitou starostlivosťou pokúsi zabezpečiť presnosť informácií na webstránke. Zároveň si vyhradzuje právo meniť obsah webstránky alebo zrušiť jeho aktualizáciu, bez predchádzajúceho upozornenia, preto nepreberá žiadnu zodpovednosť za obnovu webstránok. Majiteľ webovej stránky môže kedykoľvek zmeniť služby, produkty, ceny alebo programy opísané na tejto webovej stránke, bez predchádzajúceho upozornenia. Pred použitím informácií z webovej stránky skontrolujte správnosť týchto informácií so spoločnosťou Stetnik Digital LLC. Používanie ochrannej známky vlastnenej majiteľom webovej stránky, je povolené iba s jeho súhlasom. Všetky texty, obrázky, ako aj akýkoľvek iný obsah zobrazený na webovej stránke, vybral a upravil vlastník webovej stránky, jedná sa teda  o informačné údaje zozbierané s cieľom predstaviť služby spoločnosti Stenik Digital LLC.

sk.malinia.shop INTERNETOVÝ OBCHOD

Všeobecné obchodné podmienky tohto internetového obchodu sú zostavené v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa, zákonom o ochrane osobných údajov, všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákonom o elektronických komunikáciách a zohľadňujú sa aj medzinárodné elektronické komunikácie obchodné kódy.

Všeobecné obchodné podmienky upravujú fungovanie internetového obchodu, práva a povinnosti používateľa a internetového obchodu, upravujú obchodný vzťah medzi internetovým obchodom a kupujúcim. Kupujúci je viazaný všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase nákupu (zadaním online objednávky). Pri zadávaní objednávky je kupujúci vždy upozornený na všeobecné obchodné podmienky a odoslaním objednávky potvrdzuje oboznámenie sa s nimi.

CENY

Všetky ceny na webstránke sk.malinia.shop sú uvedené v EUR a zahŕňajú DPH. Ceny sú platné v čase zadania objednávky a nemajú vopred stanovené hodnoty. Ponuka platí do odvolania. Zľavy a iné propagačné akcie zvyčajne nie sú kumulatívne.

Napriek nášmu maximálnemu úsiliu o poskytovanie aktuálnych a presných informácií môže byť stanovenie cien nepresné. V takom prípade alebo v prípade, že sa cena produktu počas spracovania objednávky zmení, spoločnosť umožní kupujúcemu zrušiť nákup.

SPOSÔB PLATBY

Internetový obchod umožňuje nasledujúce spôsoby platby:

 • Platba na dobierku – kupujúci platí kuriérovi v hotovosti, keď kuriér doručí objednaný tovar na adresu kupujúceho.

NÁKLADY A DODANIE TOVARU

Pri nákupe tovaru je kupujúci povinný zaplatiť prepravné náklady pri preberaní tovaru, s výnimkou objednávky tovaru, ktorý obsahuje „poštovné v cene“ alebo „doručenie zdarma“ v popise.

V rámci Slovenska využívame služby kuriérskej spoločnosti Pošta Expres. Objednané produkty sa doručujú na adresu, ktorú ste uviedli ako dodaciu adresu, a pri platbe na dobierku vám kuriérska služba účtuje celú sumu uvedenú na faktúre.

OBJEDNÁVKA A NÁKUP TOVARU

Požadovaný tovar si kupujúci môže objednať telefonicky, e-mailom alebo nákupom v internetovom obchode. Pred potvrdením objednávky má zákazník možnosť skontrolovať objednávku a vykonať zmeny vybraných výrobkov a množstve vybraných výrobkov. Po potvrdení objednávky môže zákazník vykonať zmeny objednávky e-mailom, iba do dodania.

Postup pri nákupe:

 • Krok č. 1: Kupujúci si vyberie požadovaný produkt a jeho množstvo zo sortimentu internetového obchodu. Svoj výber kupujúci potvrdí kliknutím na tlačidlo Pridať do košíka. V prípade nákupu niekoľkých rôznych výrobkov sa postup opakuje pre každý výrobok. Po dokončení výberu produktu si zákazník môže zobraziť prehľad o obsahu objednávky. Po skontrolovaní obsahu objednávky sa výber potvrdí kliknutím na tlačidlo Prejsť na nákup. Proces končí výberom spôsobu doručenia a platby a následným kliknutím na tlačidlo Objednať.
 • Krok č. 2: Po odoslaní objednávky dostane zákazník oznámenie na svoju e-mailovú adresu, že objednávka bola prijatá.V tomto kroku má zákazník opäť možnosť zobraziť obsah objednávky. Ak sa pri nákupe vyskytla chyba, má  možnosť objednávku zrušiť. Zákazník môže objednávku stornovať e-mailom do 2 hodín od odoslania objednávky. V prípade zrušenia objednávky e-mailom musia byť v správe uvedené nasledujúce informácie:

Predmet e-mailu: Zrušenie objednávky;

Obsah e-mailu: a) Názor tovaru b) Meno a priezvisko zákazníka c) Adresa zákazníka.

 • Krok č. 3: Ak kupujúci nezruší objednávku, bude dalej spracovaná predávajúcim. Po prijatí objednávky predávajúci kontroluje dostupnosť objednaných produktov a potvrdí objednávku, alebo ju odmietne s odôvodnením. Pri potvrdení objednávky predávajúci informuje kupujúceho e-mailom o predpokladanej dodacej lehote. Ak sú objednané produkty na sklade, predávajúci ich zabalí do 1 pracovného dňa a následne odošle balík na uvedenú adresu.

  Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára v okamihu, keď kupujúci potvrdí objednávku (kupujúci dostane e-mail o stave objednávky). Od tohto okamihu sú všetky ceny a ďalšie podmienky nákupu pevne stanovené a platné pre predávajúceho aj kupujúceho. Kúpna zmluva je uložená v elektronickej podobe na serveri spoločnosti.

Používateľ, zákazník, môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu na webstránke. Takto môže urobiť pomocou písomného oznámenia predávajúcemu o zrušení registrácie. Predtým, ako používateľ, zákazník,  vydá vyhlásenie o zrušení registrácie, musí vyrovnať všetky nesplnené záväzky voči predávajúcemu.

Bezpečnostné upozornenie pri používaní výrobkov

Pred použitím všetkých výrobkov si nevyhnutne prečítajte návod na používanie. Každý výrobok musí byť pred použitím bezpečnostne testovaný. Ak si nie ste úplne istí, ako výrobok otestovať, alebo si nie ste istí, či je výrobok bezpečný na používanie, a domnievate sa, že existuje možnosť materiálneho poškodenia alebo poškodenia zdravia ľudí alebo zvierat, prosím nepoužívajte tento produkt. Následne o tom informujte predajcu a výrobok vráťte. Všetky výrobky používate na vlastné riziko.

Vždy sa snažíme o čo najpodrobnejšie a najpresnejšie zobrazenie, popisy a obrázky výrobkov. Nemôžeme však zaručiť, že všetky poskytnuté informácie o produkte, ako aj obrázky sú úplne presne. V prípade nejasností skontrolujte presnosť informácií u predajcu.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V prípade zmlúv na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, má spotrebiteľ právo v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa, informovať nás o odstúpení od zmluvy  do 14 dní bez toho, aby musel uviesť dôvod svojho rozhodnutia. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá používa tovar a služby na účely mimo svojej profesionálnej alebo ziskovej činnosti. Možnosť odstúpenia od zmluvy v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa sa neaplikuje na právnické osoby.

Kupujúci, ktorý odstúpi od zmluvy alebo objednávky, musí vrátiť tovar nepoškodený v pôvodnom obale a v rovnakom množstve. V prípade, že predávajúci zistí, že vrátený tovar je poškodený alebo došlo k zmene vráteného množstva, má predávajúci právo odmietnuť odstúpenie od zmluvy a kupujúci je povinný uhradiť prípadnú škodu.

V nasledujúcich prípadoch nemáte právo na odstúpenie od zmluvy:

 • ak jeden alebo viacero výrobkov, nebolo vrátených v pôvodnom nepoškodenom obale
 • ak bol produkt používaný a má zjavné známky používania
 • ak ste neposkytli správne a úplné informácie, aby sme vás mohli nájsť v našich záznamoch
 • ak je výrobok na jedno použitie a už sa nemôže ďalej používať
 • ak škoda bola spôsobená nesprávnym zaobchádzaním 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy môžete našej spoločnosti podať jednoznačným vyhlásením, z ktorého jasne vyplýva, že odstupujete od zmluvy.

Oznámenie o odstúpení nám môžete poslať týmito spôsobmi:

 • písomne, na adresu našej spoločnosti;
 • elektronicky na e-mailovu adresu: [email protected], v tomto prípade vám okamžite potvrdíme, že sme obdržali vaše odstúpenie od zmluvy
 • označením na zadnej strane faktúry, že produkt vraciate a následne produkt spolu s faktúrou vráťte na našu adresu

Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za včasné, ak ho pošlete v lehote na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno uplatnenia práva na odstúpenie od tohto článku je na spotrebiteľovi. 

Podmienky odstúpenia od zmluvy:

Zákon o ochrane spotrebiteľa 

Ak odstúpite od zmluvy po prijatí tovaru, musíte tovar vrátiť do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy na našu adresu. Ak tovar odošlete pred uplynutím 14-dňovej lehoty na vrátenie, tovar sa považuje za vrátený včas. Výrobky musíte vrátiť nepoškodené, v rovnakom množstve a v pôvodnom nepoškodenom obale. Poškodené výrobky, výrobky v pozmenenom množstve a výrobky v nepôvodnom alebo poškodenom obale sa nedajú vrátiť. Vráťte výrobky ako balenie, a nie ako list. V prípade odstúpenia od zmluvy platíte iba náklady na vrátenie tovaru.

Ak ste už tovar dostali a odstúpite od zmluvy, musíte tovar vrátiť do 14 dní od predloženia oznámenia o odstúpení od zmluvy. V takom prípade si ponecháme vrátenie prijatých platieb až do vyzdvihnutia vráteného tovaru alebo dovtedy, kým nám neodošlete dôkaz, že ste tovar odoslali späť. Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob vrátenia platieb je váš IBAN (bežný účet). Zašlite nám vaše aktuálne číslo účtu alebo ho napíšte na formulár s údajmi o vrátení (formulár).

Odporúčame, aby ste nás informovali e-mailom skôr, než tovar vrátite. 

Ak produkt nefunguje správne alebo nefunguje podľa vašich očakávaní, prosím kontaktujte našu technickú podporu. Zabráni sa tak možnému nesprávnemu použitiu produktu a poškodeniu samotného produktu, ako aj možnému poškodeniu iných zložiek. 

Reklamácie výrobkov, u ktorých sa zistí, že boli poškodené v dôsledku nesprávneho alebo nevhodného použitia, manipulácie spôsobom, ktorý nie je nevyhnutne potrebný na určenie kvality, vlastností a výkonu výrobku, sa nebudú brať do úvahy. Ak si po neúspešnej reklamácii prajete produkt späť, zašleme vám ho na vaše vlastné náklady na doručenie.

Ochrana osobných údajov 

Vaše osobné údaje budú chránené v súlade s platnými predpismi. Informácie získané pri objednávaní tovaru sa použijú na odosielanie ponúk, faktúr a inej potrebnej obchodnej komunikácie medzi vami a predajcom. Používateľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov tým, že sa postará o bezpečnosť svojho užívateľského mena a hesla, použitím vhodného softvéru a (antivírusovej) ochrany svojho počítača.

Dostupnosť informácii 

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu vždy poskytnúť tieto informácie:

 • identitu spoločnosti (názov a oficiálne sídlo spoločnosti, registračné číslo),
 • kontaktné informácie, ktoré umožňujú rýchlu a efektívnu komunikáciu (e-mail, teelfonický kontakt),
 • dôležité vlastnosti tovaru alebo služieb (vrátane popredajných služieb),
 • konečná cena tovaru alebo služieb, vrátane daní alebo spôsob výpočtu ceny, ak z dôvodu povahy tovaru alebo služieb nie je možné cenu vopred vypočítať,
 • dostupnosť tovaru (akýkoľvek produkt alebo služba ponúkaná na webstránke by mala byť dostupná v primeranom čase),
 • platobné podmienky, dodacie podmienky produktu alebo poskytovanie služby (spôsob, miesto a dátum dodania) ,
 • informácie o akýchkoľvek dodatočných nákladoch na dopravu, dodanie alebo prepravu alebo, ak ich nemožno vopred vypočítať, varovanie, že tieto náklady môžu vzniknúť
 • doba platnosti ponuky,
 • podmienky, termíny a postupy v prípade odstúpenia od zmluvy; okrem toho, či existujú a aké sú náklady na vrátenie tovaru,
 • vysvetlenie reklamačného konania vrátane všetkých podrobností o kontaktnej osobe alebo zákazníckom servise,
 • Na webstránke sa môžu vyskytnúť chyby, ktoré nemôžeme ovplyvniť a za ktoré nenesieme zodpovednosť. V prípade výraznej odchýlky v cenách alebo technických informáciách, vás o týchto informujeme pri objednávaní.

Mimosúdne riešenie sporov a iných právnych otázok

Cieľom predávajúceho je urobiť všetko, čo je v jeho silách, na mimosúdne riešenie prípadných sporov. Ak to však nie je možné, súdnictvo Rumunskej republiky má právomoc spory vyriešiť.

Informácie o spoločnosti:

Stenik Digital LLC

CIF: 40640238

Nr. Înmatriculare: J35/991/2019

Adresa: STR. ABRUD 16, TIMISOARA

KOMUNIKÁCIA

Spoločnosť Stenik Digital bude kontaktovať používateľa iba prostredníctvom diaľkových komunikačných spojení, pokiaľ užívateľ výslovne nenamieta. Elektronické a / alebo SMS správy na reklamné účely budú obsahovať nasledujúce:

 • budú jasne a jednoznačne označené ako správy na reklamné účely,
 • odosielateľ bude jasne označený,
 • takto budú označené rôzne výhodné ponuky, propagačné akcie a ďalšie marketingové techniky.

Podmienky účasti na nich budú tiež jasne stanovené:

 • bude jasne uvedený spôsob, ako zrušiť prijímanie správ na reklamné účely,
 • Spoločnosť Stenik Digital bude výslovne rešpektovať užívateľa, ktorý sa rozhodne neprijímať správy na reklamné účely.

STANOVISKO / PRIPOMIENKY UŽÍVATEĽA 

Názory a komentáre používateľov, podobne ako recenzie produktov napísané zákazníkmi, sú funkčnou súčasťou internetového obchodu určeného pre komunitu používateľov. Poskytovateľ služieb umožňuje, aby stanoviská napísal ktorýkoľvek registrovaný užívateľ internetového obchod. Pred konečným zverejnením ich poskytovateľ preštuduje. Poskytovateľ nezverejní názory používateľov, t. j. príspevky, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom urážlivé, obscénne alebo podľa názoru poskytovateľa neprinášajú úžitok iným používateľom a návštevníkom.

Užívateľ tým, že predloží názor alebo komentár, výslovne súhlasí s podmienkami používania a umožňuje poskytovateľovi uverejniť plný text, aj jeho časť vo všetkých elektronických a iných médiách. Poskytovateľ má právo používať obsah neobmedzene a na akýkoľvek účel, ktorý je v obchodnom záujme poskytovateľa, vrátane zverejňovania v reklamách alebo inej marketingovej komunikácii. Autor stanoviska zároveň vyhlasuje a zabezpečuje, že vlastní majetkové a morálne autorské práva k písomným stanoviskám a pripomienkam a že tieto práva prevádza na spoločnosť Stenik Digital na neurčito.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Stenik Digital rešpektuje a chráni vaše súkromie. Prečítajte si nižšie, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje spracovanie údajov, ktoré nám boli poskytnuté alebo zhromaždené našimi digitálnymi platformami, ktoré umožňujú návštevníkom prístup na našu webstránku a využívanie našich služieb. Táto politika ochrany osobných údajov je v súlade so všeobecnými nariadeniami EÚ o ochrane údajov a miestnymi zákonmi.

Právny základ pre spracovanie údajov

Ak spracúvame osobné údaje, týkajúce sa zmluvy alebo možnej zmluvy s vami, právnym základom pre ich spracovanie je to, že sú potrebné na vytvorenie obchodnej zmluvy s vami, alebo sú potrebné už pred uzavretím zmluvy. Ak je právnym základom spracovania údajov váš súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať; to však nemá vplyv na zákonnosť spracovania zo strany Stenik Digital počas obdobia pred zrušením súhlasu. Ak poskytujeme osobné informácie orgánom činným v trestnom konaní alebo iným vládnym organizáciam, zdieľame vaše informácie, pretože máme zákonnú povinnosť tak urobiť.

Dôvod a účel zhromažďovania osobných údajov spoločnosťou Stenik Digital 

Hlavné kategórie údajov, ktoré spoločnosť Stenik Digital zhromažďuje, ako aj hlavné ciele zberu údajov, sú opísané tu:

 • Ako súčasť všeobecných obchodných procesov spoločnosti Stenik Digital

Zhromažďujeme osobné informácie o návštevníkoch webových stránok, zákazníkoch, dodávateľoch (vrátane tretích strán ako aj poskytovateľov služieb). Tieto informácie môžu zahŕňať meno jednotlivca, kontaktné informácie a ďalšie informácie potrebné na obchodovanie s vami alebo s vašou organizáciou.

 • Na zodpovedanie dotazov zákazníkov

V prípade, že sa na nás obrátite e-mailom alebo poštou, použijete naše digitálne platformy alebo iné komunikačné kanály, môžete sa rozhodnúť súhlasiť so zverejnením vašich osobných údajov, vrátane vášho mena, e-mailovej adresy a iných kontaktných informácií. Tieto osobné informácie nám následne umožňujú odpovedať na vaše otázky, pripraviť vhodné kroky na asistenciu a ponuku na nákup produktov. Taktiež nám umožňujú byť schopní reagovať v prípade ďalších požiadaviek.

 • Kupujúci a potenciálni kupujúci

Zhromažďujeme osobné informácie od klientov a potenciálnych klientov vrátane mena, kontaktných informácií, informácií o platobných a kreditných kartách, pôžičkách a ďalšie informácie, pretože ich potrebujeme na obchodovanie s jednotlivcami alebo organizáciami. Údaje posielame logistickým partnerom, aby sme sa postarali o objednávku vrátane dodania produktu. Automatické zhromažďovanie údajov o digitálnych nástrojoch nám umožňuje chrániť bezpečnosť používateľov našich stránok.

 • Rozvoj podnikania

Osobné údaje, ktoré nám zveríte, alebo tie, ktoré sa automaticky zbierajú v našich digitálnych nástrojoch, sa použijú na lepšie spoznanie používateľov našich produktov a budú základom relevantných správ a ponúk, v prípade, že nás budete kontaktovať. Osobné údaje sa použijú na zlepšenie produktov, procesov a webovej stránky.

 • Marketingová komunikácia

V prípade potreby môžeme, s vašim súhlasom, použiť vaše osobné údaje na informovanie o podnikaní, produktoch a službách spoločnosti Stenik Digital. Ak si neželáte, aby Stenik Digital používal vaše osobné informácie týmto spôsobom, alebo ak nechcete dostávať ďalšie informácie, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z prijímania správ. V dolnej časti rôznych komunikačných kanálov nájdete odkaz na odhlásenie alebo nás kontaktujte e-mailom, poštou. Vaše údaje z našich systémov odstránime do dvoch mesiacov od prijatia odhlásenia, pokiaľ vaše údaje neukladáme a nespracúvame na inom právnom základe, napríklad na základe vášho súhlasu.

 • Prieskumy pre návštevníkov a zákazníkov

V rámci prieskumov o službách a produktoch spoločnosti Stenik Digital, môžeme zhromažďovať osobné informácie od návštevníkov našej stránky.

 • Analýza záujmov návštevníkov a zákazníkov

Môžeme zhromažďovať osobné informácie od zákazníkov alebo návštevníkov našej stránky za účelom dodania určitých produktov a analýzy záujmov zákazníkov.

 • V súlade so zákonom

Môžeme zhromažďovať osobné informácie od zákazníkov alebo návštevníkov našej stránky za účelom dodania určitých produktov a analýzy záujmov zákazníkov

Ako zhromažďujeme údaje zákazníkov

Informácie, ktoré nám poskytnete, zhromažďujeme, keď nás budete kontaktovať ohľadom produktov, služieb alebo informácií, keď sa prihlásite na našu webovú stránku, keď sa budete zúčastňovať verejných fór alebo iných aktivít týkajúcich sa našich digitálnych nástrojov, keď vyplníte prieskumy zákazníkov alebo ak inak s nami komunikujete. Údaje zhromažďujeme  prostredníctvom rôznych technológií, napríklad „cookies“.

Vaše osobné informácie nebudeme zdieľať s nikým iným, okrem nasledujúcich výnimiek: 

 • Ak pridružené spoločnosti, či tretie strany poskytujú služby v našom mene, napríklad reagujú na vaše požiadavky, alebo dodávajú zásielky a služby zákazníkom a pod. Týmto spoločnostiam je zakázané používať vaše osobné údaje na účely, ktoré sme od nich nevyžadovali alebo nie sú vyžadované zákonom.
 • Keď zdieľame osobné informácie v spoločnosti alebo s tretími stranami, aby sme zaistili bezpečnosť a ochranu našich klientov, ak chránime naše práva a majetok v súlade so zákonnými postupmi alebo v iných prípadoch, ak konáme v dobrej viere, že zverejnenie je potrebné v súlade so zákonmi.

Váš dohľad a vaše rozhodnutia

Poskytujeme vám určitý dohľad a rozhodnutia týkajúce sa nášho zhromažďovania, používania a zdieľania vašich údajov. V súlade s miestnymi zákonmi môže váš dohľad a rozhodovanie zahŕňať nasledovné:

 • Rozhodnutia týkajúce sa objednávok, noviniek a upozornení môžete zmeniť.
 • Môžete sa rozhodnúť, či od nás chcete dostávať marketingové správy o produktoch a službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať.
 • Môžete sa rozhodnúť, či chcete dostávať oznámenia z cielenej reklamy prostredníctvom reklamných sietí, poskytovateľov výmeny údajov a analýzy trhu a ďalších služieb.
 • Môžete požiadať o prístup k vašim osobným informáciám, ktoré uchovávame, aby sme mohli opraviť nepresné alebo neúplné informácie a za určitých okolností môžete požiadať, aby sme z našich záznamov vymazali informácie, ktoré o vás máme (právo fyzických osôb). 

Môžete dohliadať a rozhodovať sa alebo požiadať o prístup k osobným údajom tak, že nám zavoláte alebo nás budete kontaktovať písomne, a budete postupovať podľa prijatých pokynov. Upozorňujeme vás, že ak nám nedovolíte zhromažďovať vaše osobné údaje, je možné, že niektoré z našich služieb nebudú schopné zohľadniť vaše záujmy a preferencie, možno vám nebudeme môcť poskytnúť určité produkty a služby. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa konkrétnych osobných údajov, ktoré spracúvame alebo uchovávame, kontaktujte spoločnosť Stenik Digital písomne. Na vašu žiadosť odpovieme do jedného mesiaca s možnosťou predĺženia termínu o ďalší mesiac. V prípade predĺženia vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

Bezpečnosť, integrita a uchovávanie údajov 

Bezpečnosť, integrita a dôvernosť vašich údajov sú pre nás veľmi dôležité. Naša skupina vykonáva technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom, odhalením, zneužitím a pozmenením. Pravidelne kontrolujeme bezpečnostné postupy, aby sme aplikovali vhodné najmodernejšie technológie a metódy. Upozorňujeme, že napriek nášmu maximálnemu úsiliu nie sú žiadne opatrenia dokonalé alebo také, že by ich nebolo možné obísť. Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania. Informácie budeme pravidelne upravovať a neustále aktualizovať. 

Zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie môžeme občasne pozmeniť, aby sme ho prispôsobili najnovším technológiám, priemyselným postupom, regulačným požiadavkám alebo inému. Na našich digitálnych platformách sa uverejní platná verzia vyhlásenia o ochrane údajov. Odporúčame vám, aby ste si pravidelne prečítali vyhlásenie o ochrane osobných údajov a ak to vyžadujú platné zákony, pred zmenou vás budeme žiadať o súhlas.

Otázky a sťažnosti

Ak máte otázky alebo sťažnosti týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte spoločnosť Stenik Digital písomne. Ak nie ste spokojní so spôsobom zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, môžete podať sťažnosť. Použite naše kontaktné informácie uvedené na konci tohto prehlásenia. V prípade sťažnosti musíte spoločnosti Stenik Digital poskytnúť vaše kontaktné údaje. Vašu sťažnosť vybavíme a odpovieme na ňu do 30 dní.