ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV STENIK DIGITAL SRL, ro.malinia.shop

DEFINÍCIE

Stenik Digital d.o.o, Strada Abrud 16, Temešvár (ďalej v texte aj: „Stenik Digital”, „my”, „nám”, „náš”, „nás”) označuje právnickú osobu, ktorá spravuje webovú stránku adresero.malinia.shop.

Individuálny  – označuje údaje, ktoré sa týkajú jednotlivcov, ktorých možno v určitom okamihu identifikovať.

Používateľ – označuje návštevníka našej webstránky.

Klient – označuje používateľa našich služieb. 

Informácie o používateľovi – označuje údaje, ktoré používateľ akceptuje v zmluvných podmienkach a umožňuje ich použitie na zlepšenie užívateľského komfortu.

Cookies – označuje malé textové súbory, ktoré sú bezpečne uložené vo webovom prehliadači používateľa, ktorý si práve prehliada web.

INFORMÁCIE O NÁS A O TOM, KTO SPRAVUJE INFORMÁCIE

Stenik Digital SRL je majiteľom webstránky, so sídlom: Strada Abrud 16, Temešvár.

Stenik Digital SRL je v Rumunsku registrovaná pod:

IČO: J35/991/2019

DIČ: 40640238

E-mail: [email protected]

PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY

Táto internetová stránka bola navrhnutá tak, aby rešpektovala nasledujúce národné a medzinárodné zákony týkajúce sa ochrany údajov a súkromia používateľov:

Zákon o ochrane údajov Spojeného kráľovstva z roku 1998 (DPA)

Austrálsky zákon o ochrane súkromia z roku 1998 (APA)

Všeobecné nariadenie Európskej únie a Rady o ochrane údajov od roku 2016

KTO ZHROMAŽĎUJE A SPRACUVÁVA INFORMÁCIE

Podľa GDPR má každý používateľ webovej stránky možnosť povoliť alebo zakázať zhromažďovanie svojich osobných údajov. 

Spoločnosť Stenik Digital zhromažďuje a získava všetky potrebné údaje od jednotlivca, ktorý dal súhlas so spracovaním jeho údajov s jasným úmyslom, ktorý je upravený zákonom.

INFORMÁCIE ZBIERAME NASLEDUJÚCIMI SPÔSOBMI:

 1. Kontaktovaním prostredníctvom kontaktného formulára alebo objednávky

Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, objednávkou alebo poštou, všetky súkromné údaje sa budú zhromažďovať iba s vašim súhlasom, a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a zásadami súborov cookies, preto si pozorne prečítajte Zásady ochrany osobných údajov a Zásady používania súborov cookie. Zhromaždené údaje sa budú ukladať a spracúvať výlučne za účelom odpovedania na váš dopyt, kontaktovania vás alebo kontaktovania súvisiacej technickej správy. Patria sem vaše meno, adresa, telefónne číslo, miesto, popis vašich potrieb a ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete. 

Vaše údaje budú na vašu žiadosť odstránené a nebude potrebné ich ďalej uchovávať.

Na vlastnú žiadosť budete mať možnosť vyžiadať si všetky vaše údaje, ktoré uchovávame v bezpečí, zjednotené na jednom mieste, v prenosnej elektronickej podobe.

 1. Servrom, na ktorom je hosťovaná naša webová stránka

Servery, na ktorých hosťujú naše stránky, spravujú spoločnosti DigitalOcean Inc. a CloudFlare Inc., nachádzajú sa v New Yorku, USA.

Táto spoločnosť a jej dátové / serverové centrum sú chránené nasledujúcim spôsobom:

  • Ochrana pred ohňom
  • Moderný systém včasného varovania s priamym napojením na miestny hasičský zbor
  • Špeciálny zámkový systém na dvere
  • 24-hodinové služby kvalifikovaného personálu 
  • Vstup cez terminál,  riadenie pomocou elektronického prístupu pomocou kľúčového transpondéra alebo prijímacej karty
  • Moderný dvadsaťštyrihodinový monitorovací systém, ktorý pokrýva prístupové cesty a vchody, bezpečnostný systém na blokovanie dverí a serverovne
  • DDOS ochrana
  • Osvedčenie v súlade s DIN ISO/IEC 27001
  • Medzinárodne uznávaný štandard informačnej bezpečnosti
  • Keď navštívite našu webovú stránku, náš webový server zaznamená údaje o používaní, inými slovami, zhromažďujú sa základné informácie o vašej návšteve, aby sa spočítal počet návštev, ale nerozpoznávajú a nezaznamenávajú sa žiadne individuálne informácie o vás. Nemôžeme vás osobne identifikovať, očakávame, že nám dobrovoľne poskytnete svoje osobné informácie. Osobné údaje sa zhromažďujú iba vtedy, ak dobrovoľne pošlete tento druh informácie na účely uzavretia zmluvy alebo otvorenia účtu klienta. Všetky prenosy súborov medzi touto webovou stránkou a vaším prehliadačom sú dekódované a prechádzajú cez HTTPS. HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) označuje, že internetový protokol bol vytvorený kombináciou protokolu HTTP a protokolu SSL / TLS. Tento protokol zabezpečuje šifrovanú komunikáciu a poskytovateľa bezpečných internetových služieb ISP.
 1. Politika cookies

Vždy, keď používate akékoľvek webové umiestnenie, mobilnú aplikáciu alebo iné internetové služby a súhlasíte s podmienkami, vytvárajú sa isté informácie, ktoré sa následne aj uchovávajú. To isté platí o návštevách webových stránok, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Stenik Digital.

Tu uvádzame typy informácií, ktoré zhromažďujeme:

Rovnako ako väčšina webových stránok, aj táto stránka používa Google Analytics (GA) na sledovanie interakcie používateľa. Tieto údaje používame na určenie počtu návštev používateľa, ktorý sleduje naše stránky, aby sme mohli pochopiť dôvod návštev a potreby používateľa, ktoré následne chceme naplniť. 

Pre viac informácii o politike cookies, navšívte našu webstránku. 

INFORMÁCIE, KTORÉ O VÁS MÁME:

Zhromažďujeme iba informácie, ku ktorým ste nám poskytli prístup

Nepoznáme vašu e-mailovú adresu, pokiaľ nám neodošlete e-mail alebo farmu. Tieto údaje sa používajú iba v našej spoločnosti a nebudeme ich predávať ani distribuovať žiadnej osobe

Ak nám poskytnete svoju e-mailovú adresu, ale nechcete od nás v budúcnosti prijímať žiadne správy, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: [email protected], aby ste sa odhlásili od prijmu informácii alebo požiadali o odstránenie vašich údajov. 

AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako potrebujeme nato, aby sme vám poskytovali naše služby a plnili naše ciele opísané v týchto zásadách. Ak nie sú splnené požiadavky na vaše osobné údaje, odstránime ich z našej databázy.

SPRACOVANIE ÚDAJOV TRETÍCH STRÁN

Pri spracovaní údajov v našom mene, spolupracujeme s niekoľkými tretími stranami. Tieto strany sú starostlivo vyberané a sú v súlade so zákonmi uvedenými nižšie, v oddiele 3:

NEAUTORIZOVANÝ PRÍSTUP K DATABÁZE 

Ak dôjde k akémukoľvek porušeniu alebo nezákonnému vniknutiu na našu databázovú stránku alebo na stránku tretej strany, s ktorou údaje spracúvame, informujeme úradníkov a orgány do 72 hodín od narušenia, vtedy ak existuje dôkaz, že ukradnuté údaje obsahujú nejaké individuálne údaje a informácie. 

ZMENY V ZÁSADACH O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Stenik Digital môže v prípade potreby zmeniť túto politiku. • Spoločnosť Stenik Digital môže v prípade potreby zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené poslednou aktualizáciou, a to 5. októbra 2019.

Spoločnosť Stenik Digital si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, aby mohla byť v súlade so zmenami a doplneniami zákonov a predpisov.

O týchto zmenách nebudeme výslovne informovať našich klientov ani používateľov našich webových stránok. Namiesto toho odporúčame často kontrolovať našu webovú stránku, aby ste boli informovaní o možných zmenách v politike našej spoločnosti

Ak si myslíte, že spoločnosť Stenik Digital nedodržiava tieto zásady používania súborov cookies, kontaktujte nás prostredníctvom našej kontaktnej stránky.

POLITIKA COOKIES STENIK DIGITAL SRL.

Tieto zásady používania súborov cookies (angl. cookies policy) sme napísali, aby sme vám pomohli pochopiť, ktoré informácie o vašej návšteve zhromažďujeme a ako to zlepšuje vašu používateľskú skúsenosť. Preto vás žiadame, aby ste venovali pozornosť nasledujúcim informáciám.

O NÁS A KTO ZHROMAŽĎUJE INFORMÁCIE

Stenik Digital SRL je majiteľom webstránky, so sídlom: Strada Abrud 16, Temešvár.

Stenik Digital SRL je Rumunsku registrovaný pod:

IČO: J35/991/2019

DIČ: 40640238

E-mail: [email protected]

ČO SÚ SÚBORY COOKIES

Cookies je výraz, ktorý označuje malé súbory jednoduchých údajov, ktoré sa ukladajú vo webovom prehliadači používateľa, zatiaľ čo používateľ navštevuje webstránky.

PC cookies sú oficiálne známe ako HTTP cookies, webové cookies, internetové cookies alebo cookies prehliadača. Bez ohľadu na názov, súbor cookies pozostáva z informácií. Keď navštívite webovú stránku, webová stránka odošle súbor cookies do vášho počítača. Počítač ho uloží do súboru, ktorý sa nachádza vo webovom prehliadači. (Nájdete ich v súbore s názvom „cookies“.)

Viac informácii o cookies nájdete na Wikipedia.

ČO JE ÚČELOM COOKIES?

Účelom cookies je uložiť vaše aktivity na webe a pomôcť webovému umiestneniu lokalizovať vaše aktivity pri návšteve webu. Cookies môžu byť veľmi užitočné. Napr. mnoho online predajcov používa súbory cookies, na sledovanie položiek v nákupnom košíku, zatiaľ čo používatelia, návštevníci, preskúmajú stránku. Bez súborov cookies by sa váš nákupný košík obnovil a bol by prázdny vždy, keď kliknete na nový odkaz na webe, čo by znemožnilo nakupovanie cez internet.

Webové stránky môžu tiež používať súbory cookies, aby mohli sledovať vašu poslednú návštevu.

Rôzne typy súborov cookies sledujú rôzne činnosti na webovej stránke. Relácie súborov cookies sa používajú iba vtedy, keď používateľ aktívne vyhľadáva webovú stránku. Keď používateľ opustí webovú stránku, relácia tohto súboru cookies zmizne. Sledovanie súborov cookies sa môže použiť na ukladanie dlhodobých záznamov o viacerých návštevách tej istej webovej stránky. Overovacie súbory cookies sledujú, či je používateľ prihlásený a pod akým menom.

AKO POUŽÍVAME COOKIES (AKÝ TYP) A PREČO

 1. Cookies používame na analýzu a výkon.

Používame najdôležitejšie súbory cookies, ktoré sú potrebné na sledovanie návštev na webových stránkach, inými slovami, analytické súbory cookies / súbory cookies, ktoré kontrolujú výkonnosť, a sú úplne anonymné, čo znamená, že nemôžeme nijako identifikovať žiadneho návštevníka / používateľa našej webovej stránky.

Cookies používame na zlepšenie užívateľského komfortu, s dôrazom na webovú stránku, ktorú chceme vylepšiť.

 1. Cookies využívame na zacielenie.

Tieto súbory cookies sú prepojené s pixel funkciou na webovej stránke sociálnych médií Facebook (Facebook pixel). Používajú sa na presné zacielenie na konkrétne skupiny, pri uverejňovaní reklám.

COOKIES TRETÍCH STRÁN

 1. Google

Používame produkt Google Analytics, ktorý vyrobila spoločnosť Google Inc.         (Adresa: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Google Analytics používajú súbory cookies, ktoré predstavujú textové súbory uložené v počítači nato, aby webové stránky jednoduchšie analyzovali, ako používatelia používajú tento web. Informácie, ktoré súbory cookies vygenerujú o vašom používaní, sa odošlú spoločnosti Google, ktorá tieto informácie uloží na svojich serveroch v Spojených štátoch amerických.

V prípade aktivácie anonymizácie IP, spoločnosť Google skráti IP adresu, čím urobí posledný obrat IP adresy anonymným pre členov Európskej únie, ako aj na druhej strane v Dohode o Európskom hospodárskom priestore. Servery Google odosielajú skrátenú IP adresu iba v extrémnych prípadoch.

V mene dodávateľa webovej stránky používa spoločnosť Google informácie o adrese IP a ďalšie údaje, na účely vyhodnotenia vášho používania webovej stránky, zhromažďovania správ, o činnostiach webovej stránky pre prevádzkovateľov webovej stránky, a poskytovania ďalších služieb, súvisiacich s činnosti webovej stránky, a používania internetu, poskytovateľovi webovej stránky.

Spoločnosť Google neprepojí vašu IP adresu k žiadnym iným údajom, ktoré vlastníte.

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť výberom určitých nastavení v prehliadači. Nezabudnite však, že ak tak urobíte, je možné, že nebudete môcť používať funkcie webovej stránky, na ktorej sa nachádzate.

1.1. Zakázať službu Google Analytics

Môžete zabrániť zhromažďovaniu a používaniu údajov (súborov cookies a IP adresy), spoločnosťou Google, stiahnutím a inštaláciou istej prílohy.

Majte na pamäti, že na tejto webovej stránke je analytický kód doplnený atribútom „anonymizeIp“, čo znamená, že anonymný zber IP adries je uchovaný v bezpečí.

Ak chcete, aby spoločnosť Google zhromažďovala ďalšie údaje o vašej návšteve webovej stránky, môžete do prehliadača Google nainštalovať prílohu.

Viac informácií o Google Analytics nájdete na našej stránke Zásady ochrany osobných údajov.

 1. Facebook

Využívame príležitosť na oslovenie publika a cieľovej skupiny, ktorú ponúka spoločnosť Facebook Inc. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA).

2.1. Pixel na sledovanie konverzií na sociálnej sieti Facebook

Tento nástroj nám umožňuje sledovať činnosť používateľov po presmerovaní na webové umiestnenie poskytovateľa, kliknutím na pridanie na webovej stránke sociálnej siete Facebook. Týmto spôsobom môžeme pomocou tejto webovej stránky sociálnych médií otestovať účinnosť pridaného odkazu.

 1. MailChimp

MailChimp je platforma pre e-mailový marketing, ktorá ponúka jednoduché nástroje, ktoré uľahčujú navrhovanie a zdieľanie pridaných spoločností prostredníctvom e-mailu, ako aj správu zoznamu účastníkov (napríklad online newsletter) a tiež sledovanie výsledkov.

Aby ste sa oboznámili s politikou tejto súkromnej služby, prečítajte si o nich na ich stránkach.

PRIJATIE POUŽITIA COOKIES

Pri prvej návšteve našej webovej stránky si môžete vybrať, či chcete alebo nechcete používať súbory cookie. 

V súlade s aktuálnym EU zákonom, o Všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR), by údaje o používateľoch mali byť anonymné. Toto máme na pamäti a naši programátori pracujú na absolútnom rešpektovaní tohto nariadenia. Budeme sa venovať zákonu GDPR a implementujeme ho na našu webovú stránku hneď, ako to bude možné

ZMENY TÝKAJÚCE SA VYUŽÍVANIA POLITIKY COOKIES

Spoločnosť Stenik Digital v prípade potreby zmení pravidlá týkajúce sa používania súborov cookies. Táto politika bola vyvinutá v súlade s najnovšou aktualizáciou GDPR, ktorá bola prijatá 27. apríla 2016 a bola implementovaná 25. mája 2018.

Spoločnosť Stenik Digital si vyhradzuje právo zmeniť tieto zásady používania súborov cookies tak, aby boli v súlade so zmenami a doplneniami platných zákonov a predpisov

O týchto zmenách nebudeme výslovne informovať našich klientov ani používateľov našich webových stránok. Namiesto toho odporúčame často kontrolovať našu webovú stránku, aby sme boli informovaní o možných zmenách v politike našej spoločnosti. Ak si myslíte, že spoločnosť Stenik Digital nedodržiava tieto zásady používania súborov cookies, kontaktujte nás prostredníctvom našej kontaktnej stránky.